АКТУАЛНОВОДЕЩИ НОВИНИПРОЕКТИ

Основно училище „Неофит Рилски“ в Ягодово оборудва нов кабинет за психологическа подкрепа

Иновативно пространство за допълнителна подкрепа за личностно развитие създадоха в основно училище „Неофит Рилски“ в село Ягодово. Освен приятната атмосфера, дидактически материали за развитие на индивидуалните способности оформят новия кабинет, а изграждането му се осъществи по проект “Подкрепа за приобщаващо образование“.
Свежите цветове на новата училищна придобивка са съчетани с подходящо специализирано оборудване, което дават възможност за ефективна работа за разгръщане на потенциала на всяко дете.
Кабинетът разполага с материали за ранна диагностика и обследване, като предлага подходящи занимания на ученици със специални образователни потребности, с изявени дарби, в риск и с хронични заболявания.
Съвременното оборудване и професионалната работа със специалисти спомагат за развитието на когнитивните процеси и личностното развитие на всяко дете.
Част от материалите, разположени в кабинета, включват възглавнички с емоции, карти „фонологични способности”, пясъчна табла за ориентиране в пространството и развитие на фината моторика, комплект за речеви упражнения и др.
„Всяко дете е пространство – за преживявания, за работа, за споделяне. Поставено в подходяща среда, обградено със съвременни средства за взаимодействие и подкрепено от специалисти, то ще развие личностните си качества и ще покаже силните си страни. В това всъщност е и идеята на приобщаващото образование”, коментира директорът на училището Петя Кирова.