АКТУАЛНОБЪЛГАРИЯВОДЕЩИ НОВИНИ

Изграждат голям общински паркинг в бившия Търговски център в Асеновград,  кметът д-р Грудев даде старта

Kметът на Асеновград д-р Христо Грудев постави началото на дългоочаквания ремонт в бившия Търговски център в града. Ремонтните дейности, като подплощадното ниво ще бъде разделено функционално на 2 зони – паркинг и обекти за извършване на търговия, вече започнаха.

Ще бъдат обособени общо 62 паркоместа. От тях – 4 бр. ще са за коли на хора в неравностойно положение. Планирано е изграждане и на 6 бр. паркоместа за електрически автомобили, като ще са осигурени и 3 бр. двойни електростанции за зареждане. Автомобилният подход към паркинга ще се осъществява от ул. „Цар Иван Асен II“ (откъм сградата на РУ – Асеновград). Предвижда се движението да е еднопосочно. Изходът за включване отново към ул. „Цар Иван Асен II“ ще е в посока съществуващия паркинг до общината. Застроената площ на цялото пространство ще бъде 2160 кв. м. Планирано е достъпът и до двата паркинга (в подплощадното ниво и до общината) да се извършва изцяло от автоматизирана система с бариери, без човешки фактор. Плащането на таксите ще се случва чрез паркомат. Проектът предвижда обособяването и на 24 бр. велопаркоместа.

Търговската зона ще бъде обособена от страната на центъра на Асеновград. Достъпът до нея ще се осъществява от 2 страни – от общинския паркинг и откъм пешеходното пространство. Предвижда се обособяване на 24 бр. самостоятелни търговски обекта, които ще са с различна площ. Ще има такива, с размер от 7,5 кв. м. до 25 кв. м., които ще задоволят нуждите на търговците, ползвали Търговския център преди и заявили желание да се върнат отново. Ще бъдат осигурени и 2 по-големи помещения – по 250 кв. м. Предвижда се изграждането на тоалетна в обновената зона, към която ще може да се влиза и откъм паркинга, и откъм центъра. Застроената площ на търговската част ще бъде 930 кв. м.

Сумата за реализиране на проекта е в размер на 2 997 200 лв., а срокът за изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) е в рамките на 180 календарни дни.