АКЦЕНТИПРОЕКТИ

„Инди-Рома 97” стартира нов проект по Национален фонд „Култура“, ще прави работилница за приказки и театър на движението

Екипът на Социална фондация „Инди-Рома 97” започва нов проект по Национален фонд „Култура“, в който ще прави работилница за приказки и театър на движението. По този повод екипът проведе на 10 януари 2022 година пресконференция, но който бяха представени дейностите и целите на кампанията.
От Социална фондация „Инди-Рома 97” обявиха, че проектът е стартирал на 1 декември 2021 година и се нарича „Работилница за приказки и театър на движението“, финансиран от Национален фонд „Култура“.
Проектът ще се реализира на територията на град Куклен, с продължителност една година –от 01.12.2021 г. до 30.11.2022 г.
Ще се организират три групи за работа с деца, първата е с възрастова група от 3 до 6 години, основно ще се работи с куклен театър, пресъздаване на герои, създаване на лични приказки. Така децата освен артистични умения ще развиват и емоционална култура чрез разпознаване чувствата и емоциите на героите, които пресъздават. Ранното участие на децата в театър ангажиран освен с артистични занимания, но и с емоционално развитие е фактор и в превенция на бъдещо рисково поведение.
За деца от 7 до 14 години ще се организира втора група, където ще усвояват умения да изработват кукли, маракаси от природни материали и последствие с изработените кукли ще създават театрални истории и ще озвучават с изработените инструменти. За младежите от 15 до 18 години ще се сформира трета група, ателие театър чрез движение.
Младежите ще изследват случващото се с тях чрез движения и глас и по -този начин ще пресъздават истории. За жените от общината ще се отвори ателие „ Бъди вода”- любителски театър на движението, интегриращ още приложни изкуства, работа с глина, звук танц, среща на вътрешна и външна вода.
Чрез така организираните дейности предоставяме пространство на деца и млади хора и жени за творческо развитие и повишаване на емоционалната култура.
Също така ще се развиват и процеси като спонтанност, креативност, експресивност, умения за споделяне и най-вече, независимо от това дали ще станат творци или не, то формират отношение към културата и съпричастност към социално ангажираното творчество.

Финансовата подкрепа в размер на 12 800 лв. е предоставена от Национален фонд „Култура“.