БИЗНЕСБЪЛГАРИЯПРОЕКТИ

Агенция за регионално развитие представи на високо ниво план за действие по унаследяване и трансфер на бизнес

Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия представи на високо ниво своя концепция с план за действие за унаследяване и трансфер на бизнес. Експерната разработка е по проект “STOB Regions – Приемственост и трансфер на бизнес в регионите по програма ИНТЕРРЕГ Европа”.

Представянето на проекта бе направено от Велизар Петров, изпълнителен директор на Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия и от Александър Тонков – член на Управителния съвет на организацията по време на официална среща с д-р Бойко Таков, изпълнителен шеф на Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия.
Двамата наши експерти запознаха д-р Таков не само с проекта STOB regions за трансфер и унаследяване на бизнес, съфинансиран от програма ИНТЕРЕГ Европа, но и с предварителната концепция на План за действие, свързан с оптимизиране на Национална стратегия за насърчаване на МСП в България 2014-2020.
„Ние получихме пълна подкрепа от д-р Таков за по-нататъшното развитие на плана за действие, което ни задължава и ни дава самочувствие, че работим в правилна посока. – В България няма специфична дефиниция и конкретни проучвания относно семейния бизнес, няма също така и специфични инструменти и организации за подпомагане на унаследяването и трансферирането на семеен бизнес. Няма и организации, които да подпомагат процеса на трансфер и унаследяване на бизнес, обясни Велизар Петров. Той допълни, че затова се налага приемането на Концепция на план за действие по проект STOB regions – унаследяване и трансфер на бизнес, по който Агенцията работи активно.

По време на визитата си София екипът на Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив взи участие в две събития поредни национални форума –  „Трансформация на Индустрия 4.0 към Общество 5.0 – предизвикателствата пред университетите“,  организирано от Българска стопанска камара и фондация „Конрад Аденауер“ в София; както и на конференцията  „Дигиталният свят – днес и утре“, организирана от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в контекста на председателството на България на организацията за Черноморско икономическо сътрудничество  – най-представителната и институционално развита организация в Черноморския регион.

Нашата агенция вече е част от Индустрия 4.0, ползвайки активно преимуществата на дигитализацията, облачните технологии и други, но планира да направи и крачка напред, чрез разработване на нови бизнес модели и предлагане на интелигентни услуги, изхождайки от разбирането, че „Един размер вече не е достатъчен“, каза още Велизар Петров.