ВОДЕЩИ НОВИНИКАЛЕЙДОСКОПОБЩЕСТВО

Няма такава дума „влезна” (коментар на Митя ИВАНОВ, „Темпо Нюз“)

В българския език няма дума „влезна”. Няма и „влезнах, влезнахме“.
Няма и дума „излезна”. Няма и „слезна”!
Това, че мнозина се оплакват по форуми, че могат или не могат да „влезнат в профила си” примерно във фейсбук, не ме стряска. Но това, че журналисти, всякакви интервюирани и дори литератори също не могат да „влезнат” в книжовната норма наистина ме вбесява.
Едно от основните неща, на които трябва да учим децата си (аз поне положих усилия да го направя) е да ги научим на разликата между това как говорим с приятелите си и как говорим с възрастни – т.е. на разликата между разговорен език и книжовна норма. С демократизирането на езика (навлизането на разговорния, а по-късно – и на хашлашкия език в пресата, радиото, тв и т.н.) става направо задължително да се учим да се изразяваме и книжовно, освен ако не сме решили да общуваме само „на маса”.
И какво толкова сложно или трудно има да кажеш „Аз влязох” вместо „Аз влезнах”. По-благозвучно или по-музикално звучи „влезнах”?! Или, защото не можеш да кажеш „влязАх”, казваш „влезнАх” по подобие на „казАх”.
И само когато се правиш на грамотен, променяш мястото на ударението – така се получава „влЕзнах”…
Наскоро научих, че, за да се обяви дадена дума за част от българския език, било необходимо да се появи три пъти в печатно издание. (Ако съм разбрал правилно)
Опасявам се, че речниците ще се напълнят с дублетни форми.