БИЗНЕСБЪЛГАРИЯПРЕСЦЕНТЪРПРОЕКТИ

50 експерти обсъдиха Иновационната стратегия за интелигентна специализация

Близо 50 експерти представители на регионални и местни власти, организации с нестопанска цел, университети и бизнеса обсъдиха изпълнението на Плана за действие по Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 година (ИСИС) за настоящата 2019 год. Това стана на регионална среща в Областна администрация – Пловдив, във връзка с изпълнението на Плана за действие по Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 г.
Срещата бе организирана от Министерството на икономиката, Дирекция „Икономическа политика“, съвместно с представители на Изпълнитена агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, Министерството на образованието и науката, Администрация на Министерския съвет и Областна администрация – Пловдив .
Регионалният форум имаше да цел да се представи и обсъди напредъкът по Стратегията и нуждата от актуализацията й, да се потърси мнението на заинтересованите страни, особено на бизнеса, за срещани трудности в областта на изпълнението на иновационни проекти по ИСИС, необходимостта от промени в рамките на приоритетните области за интелигентна специализация на ЮЦР и предложения за нови мерки за подкрепа в приоритет „Мехатроника и чисти технологии“.
По време на форума Велизар Петров, изпълнителен директор на АРР БЦ МСП (Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив) и Александър Тонков, член на УС на АРР БЦ МСП, запознаха Желяз Енев, директор дирекция „Икономическа политика“ в Министерството на икономиката и Владимир Минев от ИАНМСП, с предварителна концепция за българския план за действие относно унаследяването и трансфера на бизнес.

Планът за действие на българския партньор е документ, който предоставя подробности за това как ще бъдат използвани уроците, извлечени от сътрудничеството по проекта STOB Regions, с цел подобряване на политическия инструмент „Национална стратегия за малките и средни предприятия 2014-2020“.

На база на добрите практики от партньорите бяха дефинирани три основни акцента на предварителната концепция за българския план за действие относно унаследяването и трансфера на бизнес: местна мрежа за собственици-мениджъри (наследници), регионална платформа за бизнес трансфер, финансови инструменти / схеми за наставничество / сертифициране на консултанти.
Предварителната концепция за българския план за действие относно унаследяването и трансфера на бизнес ще бъде представена за обсъждане на следващия Съвет за регионално развитие на район Централен южен.
Проектът “STOB Regions  Приемственост и трансфер на бизнес в регионите по програма ИНТЕРРЕГ Европа” се съфинансира по програма ИНТЕРРЕГ Европа 2014-2020.