БЪЛГАРИЯВОДЕЩИ НОВИНИОБЩЕСТВО

Над 2000 деца и възрастни ползват социалните услуги в община Асеновград

С отлично развита мрежа на социални услуги може да се похвали община Асеновград. През 2021 година бяха допълнени и нови такива, които вече функционират. От тях се възползват напълно безплатно стотици нуждаещи се от различна помощ деца и възрастни от града и населените места в района.
Справка на изпълненото през изминалата година в социалната сфера представи пред медии кметът на общината д-р Христо Грудев, съобщава местният електронен всекидневник Асеновград ДНЕС.

Повече от 2550 деца и възрастни от различни целеви групи са обхванати в социалните услуги, които се предоставят на територията на община Асеновград. А именно: Център за обществена подкрепа (ЦОП) – 75 места; Дневен център за деца с увреждания (ДЦДУ) – 30 места; Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) – 30 места; Асистентска подкрепа – 182 места; Лична помощ – 402 лица; Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (ЦНСТДБУ) в село Нареченски бани – 25 места; Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания (ЦНСТДМУ) – 14 места; Дом за пълнолетни лица с физически увреждания – 40 места; Домашен социален патронаж (ДСП) – 180 места; Общинска услуга за диетично хранене на диабетно болни лица – 250 места.

Някои от тези социални услуги са финансирани от държавния бюджет, а други – от общинския.

В община Асеновград се инвестират средства и по европейски проекти, които се реализират и към момента. От услугите се възползват над 1320 души.
А именно: „Център за ранно детско развитие – Асеновград“ – 800 места; „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Асеновград” – 300 лица; „Патронажна грижа + в община Асеновград“ – 193 лица; „Център за подкрепа на лица с увреждания – Асеновград” – 30 места. По проекта е разкрит „Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания“. На 01.12.21 г. стартира приема на заявления от кандидат-потребителите на социалните услуги, като през януари 2022 г. стартира пряката работа. Потребителите на услугата ще получават рехабилитация, терапевтична и специализирана помощ, храна.

За ползвателите ще се грижат социални работници, психолог, логопед, рехабилитатори, медицинска сестра, арт терапевт, трудотерапевт и санитари. Социалната услуга ще разполага и със специализиран автомобил за хора с увреждания. Колата ще се ползва за транспорт на потребителите от и до дома им, за мобилна работа, а при необходимост за транспортиране до болнично заведение и други, което ще улесни придвижването на хората с увреждания. По проекта ще се предоставя и „заместващата грижа“, която ще осигури възможност за лично време на лицето или семейството, полагащо грижи.

Например: когато последните са с ангажименти извън дома си, при пътуване в друго населено място или в чужбина и други; при заболяване на лицата, полагащи грижи за времето, когато друг член на семейството не може да осигури адекватни грижи за лицето; при смърт, сериозен инцидент или внезапно заболяване на родител или друг близък роднина, когато друг член на семейството не може да осигури грижата за лицето с увреждания; за подпомагане изграждането на умения за самостоятелен живот у лицето, което я ползва.

По Закона за социалните услуги (ЗСУ) и Закона за личната помощ (ЗЛП) се реализират също „Асистентска подкрепа“ (за първи път в община Асеновград) и Механизъм „Лична помощ“, по които общо 584 потребители получават грижа в семейна среда. За целта са наети 484 асистенти, които да се грижат за тях.

През 2021 г. са отпуснати и изплатени еднократни социални помощи с общ размер 75 300 лева. Помощите са насочени за решаване на тежки социално-битови проблеми, за възстановяване на щети от пожар, за обезпечаване на здравни потребности и други. Подпомагат се и абитуриенти, на които единият или двамата родители са починали.

През 2021 г. са отпуснати такива средства за 22-ма зрелостници, на обща стойност 4700 лева. Шест семейства с репродуктивни проблеми също са подпомогнати финансово със сумата от 2000 лева.

Обработени са и 14 заявления за отпускане на социални помощи за погребение. От тях са одобрени 13 и са отпуснати общо 3730 лева.