ВОДЕЩИ НОВИНИПРОЕКТИСПОРТ

Вижте визията на новия спортен комплекс в Асеновград

Кметът на Асеновград доктор Христо Грудев представи пред журналисти идеята за изграждане на нов спортен комплекс в Асеновград. „Целта е да се ползва общинска земя с площ от 32 декара, към която никой не може да предяви претенции за собственост. Там ще бъде изграден не само футболен стадион, но и многофункционална спортна зала, както и 300 паркоместа. Асеновград е най-голямата община в пловдивска област и трябва да имаме един хубав, надежден, красив спортен комплекс, който да отговаря на съвременните европейски изисквания“, посочи кметът доктор Грудев. Той съобщи, че се очаква проектът да бъде готов скоро, след което ще може да се остойности и да се търси финансова подкрепа от държавния бюджет или по европейски програми.

Към момента на определения за строеж терен има нефункциониращо баскетболно игрище. Всички елементи и структури са негодни за протичане на официална тренировка или мачове. Предвижда се северната част от имота да се ползва за спортни мероприятия, а южната – за озеленяване. Благоустрояването на пространството трябва да бъде в хармония с околната среда. Спортният комплекс ще съдържа следните елементи: футболен стадион, многофункционална спортна зала, трибуна, пресложа, две съблекални – за отборите и за съдиите, помещения за оказване на първа помощ и за контрол по сигурността, осветление и информационно табло и два паркинга – за спортистите и за посетителите.

Спортният терен трябва да бъде с размери 100 – 105 m х 64 – 68 m, да съдържа всички необходими пространства, условия и техническо оборудване за провеждане на локални, национални и международни състезания по футбол, съгласно изискванията на УЕФА. Дренажна система да осигурява перманентно отводняване. Стадионът трябва да бъде оборудван с две покрити скамейки на нивото на терена – всяка със седящи места за минимум 13 души. Настилката на терена следва да бъде естествена или от смесен тип. Зеленият терен да е пригоден за провеждане на концерти на открито и масови мероприятия – изложения, културни събития, фестивали и други обществени прояви. В проекта следва да е заложено да бъде осигурен, безпрепятствен и бърз вход/изход за всички автомобили за навременна намеса при аварийни ситуации.

Новите трибуни трябва да се проектират с капацитет 1 500 седящи места, сред които да има осигурени и места за зрители с увреждания и техните асистенти. Следва да бъдат предвидени и санитарни помещения за посетителите, спрямо капацитета на трибуните. Най-малко 50% от трибуните трябва да са покрити.