ПРЕСЦЕНТЪР

Над 60 младежи се обучиха в Куклен в областта на културното наследство

Над 60 младежи от Пловдив, Асеновград, Перущица и Куклен се обучиха какви възможности дава международната младежка прокрама „Еразъм +“ за придобиване на умения, знания и компетенции, необходими за предотвратяване на безработицата сред младите хора в областта на културно-историческото наследство. Това стана със серия от обучения в Куклен за младежи, които проведе Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия /АРР БЦ МСП/. Обучителните семинари бяха организирани по проекта „МINERVA – Младежка заетост за европейско културно наследство“, по сектор КД 2, от програмата „Еразъм +“. В обученията се включиха студенти, ученици и безработни младежи.
Основни теми на обучителните модули бяха теми, свързани с обмяна на културно наследство чрез традиционни обичаи, мотивацията на младите да работят в областта на културното наследство, както и форми на културно-историческия туризъм. 
Специално място бе отделено на град Пловдив – като голямо културно средище на Балканите и най-стария жив град в Европа и инициативата Пловдив – Европейска столица на културата 2019.
Проведени бяха и практически занятия, с цел активизиране на младежта да работи в сферата на културата и културно-историческото наследство. 
Под формата на ролеви игри и решаване на казуси младежите се учиха на начини на поведение при кандидатстване за работа, както и усвояване на специфични умения при търсене на работа и техники за успешно интервю за работа.
Обученията ще продължат и през август.