БИЗНЕСПРЕСЦЕНТЪРПРОЕКТИ

Експерти дискутират как се финансира прехвърлянето на бизнес на международен форум в Словения

Как да се финансира прехвърлянето на бизнес и какви са добрите пректики при унаследяването на бизнес обсъдиха над 60 експерти, представители на бизнеса и местната власт. Това стана по време на осмото междурегионално обучение  в Крание, Словения.

Как да се финансира трансферът на бизнес е важен въпрос както за купувачите, така и за продавачите. Повечето региони имат програми за финансиране за стартиране, които не винаги са подходящи за финансиране на бизнес трансфера, или не са отворени за този начин на започване на бизнес- това бе темата, която обсъждаха партньорите по време на 8-тата партньорска среща по проект “STOB Regions – Приемственост и трансфер на бизнес в регионите по програма ИНТЕРРЕГ Европа”. Форумът се проведе в Крание с любезното домакинство на BSC, Центъра за подкрепа на бизнеса- партньор по проекта.
Първият работен ден на срещата се проведе в компанията „Катеринг –Йезерчек“, където бившият собственик на фирмата Франси Йезерчек я е прехвърлил на четиримати си сина, и я представи като много добра практика при унаследяване на бизнеса.
Бяха представени добри практики от Словения за финансирането на бизнес трансферите, процеса, предизвикателствата, нуждите и дейностите за финансиране на прехвърлянето на фирми.
Гости на форума бяха представители наМинистерството на икономическото развитие и технологиите направи  преглед на дейностите по бизнес трансфер в Словения.
Велизар Петров от Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия представи общата картина в България и представи оперативните програми, които подпомагат бизнеса.  Няма конкретни мерки за финаннсиране на унаследяване и трансфер на бизнеса. Ние ще предложим добри практики от партньорите за подобряване на Национална стратегия за насърчаване на МСП в България 2014-2020: Мерки, насочени към безпроблемно осъществяване на бизнес трансфера като публични кампании, схеми за наставничество, създаване на фонд за Българска банка за развитие за финансиране на процеса на прехвърляне на бизнес и др, обясни Велизар Петров.
Активно участие от българска страна взеха Добрина Проданова от Търговско-промишлена палата -Пловдив, Белин Моллов – експерт по регионално развитие и Велизар Петров и Александър Тонков от от Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия, както и Тони Симидчиева от Занаятчийска камара – Пловдив и другите участници.