БИЗНЕСПРЕСЦЕНТЪРПРОЕКТИ

Представят в Берлин българска концепция за унаследяване и трансфер на бизнес

Българска концепция за унаследяване и трансфер на бизнес бе представена в германския град Берлин, на деветата междурегионална среща, по проект STOB regions. Тя бе организирана от Берлинско училище по икономика и право EMF Insititute, партньор по проекта и в нея участие взеха представители на Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия.

След официалните приветствия на президента на EMF Insititute Андраияс Заби и на Петер Волфвитг -управляващ директор на водещия партньор IHK-Projektgesellschaft mBH, участниците бяха запознати отВелизар Петров, изпълнителен директор на Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия с темата за семейния бизнес. Бе споделен местен опит от страната-домакин, както и този от страните на партньорите по проекта.

Във вторият ден от форума участниците се фокусираха върху плановете за действие за следващите две години. Споделени бяха конкретни стъпки за въздействие върху политиките и стратегическите документи в отделните страни по отношение подобряване и оптимизиране процесите за унаследяване и трансфер на бизнес.

Планът за действие на българския партньор е документ, който предоставя подробности за това как ще бъдат използвани уроците, извлечени от сътрудничеството по проекта STOB Regions, с цел подобряване на политическия инструмент „Национална стратегия за малките и средни предприятия 2014-2020“.

След презентацията си, Велизар Петров, сподели, че „според „Заключителния доклад за преглед на въпросите, свързани със семейния бизнес“, изготвен от името на Европейската комисия, Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“, бяха идентифицирани някои проблеми: няма конкретна дефиниция и проучване на семейния бизнес в България;  няма специфични инструменти за подкрепа на семейния бизнес и трансферът и унаследяването на бизнес; няма организации за подкрепа на трансферът и унаследяването на бизнес.“

На база на добрите практики от партньорите бяха дефинирани три основни акцента на предварителната концепция за българския план за действие относно унаследяването и трансфера на бизнес: местна мрежа за собственици-мениджъри (наследници); регионална платформа за бизнес трансфер; финансови инструменти / схеми за наставничество / сертифициране на консултанти.

Предварителната концепция за българския план за действие за унаследяването и трансфера на бизнес ще бъде представена за обсъждане на следващия Съвет за регионално развитие на район Централен южен.

Проект “STOB Regions – приемственост и трансфер на бизнес в регионите по програма ИНТЕРРЕГ Европа” се съфинансира по програма ИНТЕРРЕГ Европа 2014-2020.