ОБЩЕСТВОПРЕСЦЕНТЪРПРОЕКТИ

Агенция за регионално развитие проведе обучения за младежи по различни компетенции

Две поредни обучения за младежи – на 23 и 30 април, по различни компетенции проведе Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия /АРР БЦ МСП/. Обучителните семинари бяха организирани по проекта „МINERVA  –  Младежка заетост за европейско културно наследство“, по сектор КД 2 – секторна програма „Младеж“, „, финансиран по международната програма Еразъм +.

Обученията се провеждат от вече обучени обучители по същия проект, като в тях се включиха близо 45 студенти, ученици и безработни младежи.

Основни теми на обучителните модули бяха теми, свързани с обмяна на културно наследство чрез традиционни обичаи и мотивацията на младите да работят в областта на културното наследство.

Презентациите за умението да се управляват проекти, какво е проектен цикъл и каква е разликата между проект и процес, както и ролята и значението на добрите комуникационни умения, представени от Велизар Петров, изпълнителен директор на Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия, предизвикаха голям интерес и много дискусии.

По време на обученията бе представена и информационната система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони – МyCompetence. Това е специализирана интернет платформа, която е на път да измести нуждата от специалисти по човешки ресурси. Тя служи за обработване на данни за длъжности – система, осигуряваща стандартизиран обмен на информация, и предоставяща инструменти и други специализирани услуги за оценка на компетенциите на работната сила в България –  един продукт, създаден в рамките на проекта „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” (ИСОК), осъществяван от Българска стопанска камара (БСК) в партньорство с КНСБ и КТ „Подкрепа“, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Специално място по време на обученията бе отделено и на град Пловдив – като голямо културно средище на Балканите и най-стария жив град в Европа и инициативата Пловдив – Европейска столица на културата 2019.

Обученията ще продължат и през май.