ВОДЕЩИ НОВИНИПРЕСЦЕНТЪРПРОЕКТИ

Започва кампания за създаване на природен парк „Чернатица“ по проект на СФ „Инди Рома 97”

Мащабна кампания за създаване на природен парк „Чернатица“ започва Социална фондация „Инди Рома 97”. Заедно с тази неправителителствена организация, още няколко граждански организации и Община Куклен са се обединили около прекрасната идея.
Инициативата е по проект „Активизъм на климатичната справедливост в общините Садово и Куклен и планината Чернатица“, като Социална фондация „Инди-Рома 97” е водеща организация.

Целта на проекта е да разработи програми за адаптация на климата и ще включва възможности за предоставяне на подходящи общински земи за земеделие на бедни роми семейства и млади хора, които искат да се установят и работят в селата. Така не само ще се опазва природата, но и ще се развиват възможностите за екологичен туризъм за жителите и гостите на Пловдивския регион.
Инициативата за създаването на природен парк „Чернатица“ в северната част на едноименния родопски рид се подкрепя и от Сдружение за аграрни и екологични проекти — ГЕО, Български център за зелена икономика, а също и от местната власт в Куклен. Очаква се и присъединяването на общините Асеновград, Родопи, Перущица и Кричим, както и на национални екологични организации.
Природен парк „Чернатица“ се намира в северната част на едноименния родопски рид. Ридът Чернатица, започващ само на няколко километра от Пловдив, е със съхранени гори и реки, богат животински свят, природни забележителности и древна история. Той от десетилетия е любима туристическа дестинация на хората от региона.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е image.png
Инициативата за създаването на природен парк „Чернатица“ е съгласно Закона за защитените територии ще разчита на подкрепата на любителите на планината и готви предложение за парка до Министерството на околната среда и водите и съответна петиция до Народното събрание.

Проектът „Активизъм на климатичната справедливост в общините Садово и Куклен и планината Чернатица“ на Социална фондация „Инди-Рома 97”се реализира с подкрепата на Институт „Отворено общество“ — Фондация София (OSIS) с подкрепата на фондации „Отворено общество“ (OSF) и в сътрудничество с Европейската мрежа за отворено общество (OSEN), състояща се от организации на гражданското общество в Централна и Източна Европа.