ВОДЕЩИ НОВИНИГРАДЪТПРЕСЦЕНТЪР

Експерт от Агенция за регионално развитие обучава студенти по ключови компетенции

Информационната система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони – МyCompetence, като неформален инструмент за придобиване на ключови знания, умения и компетенции бе представена от изпълнителния директор на Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия (АРР БЦ МСП) Велизар Петров пред студенти. Това стана по покана на ректорското ръководство на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, на специализиран обучителен семинар, проведен в Пловдив.

Обучението бе организирано по проекта „МINERVA  –  Младежка заетост за европейско културно наследство“,  секторна програма „Младеж“, ключова дейност 2″, финансиран по международната програма Еразъм +, и бе много подходящ обучителен модул за мотивацията на студентите да си търсят работя и да работят в областта на културното наследство.

Презентациите „Внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” (ИСОК), разработена от Българска стопанска камара (БСК) в партньорство с КНСБ и КТ „Подкрепа“, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз, както и ролята и значението на добрите комуникационни умения, представени от Велизар Петров, предизвикаха голям интерес и много дискусии.
Защо искате такова високо възнаграждение, след като нямате опит в тази сфера? Ами защото работата е много по-трудна, когато не знаеш какво правиш!“  –  така със закачка започна своята презентация Велизар Петров.

„Интернет е море от информация и трябва да имаме нужните знания, умения и компетенции, за да се отсява нужната информация“ – продължи той.   „Информационната система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони е специализирана интернет платформа, която е на път да измести нуждата от специалисти по човешки ресурси. Тя служи за обработване на данни за длъжности – система, осигуряваща стандартизиран обмен на информация, и предоставяща инструменти и други специализирани услуги за оценка на компетенциите на работната сила в България. Той е много важен за бъдещите млади специалисти, а с това обучение на практика сме в крак с изискването на висшето образование за дуалност – т.е. да има пряка връзка между теорията и практиката“, коментира Велизар Петров.

И допълни, че с това специализирано обучение продължава доброто сътрудничество между Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия и Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите, което е редовен член  на АРР БЦ МСП.