ВОДЕЩИ НОВИНИ

Социален проект на „Инди Рома 97“ предпазва ромите като най-уязвими към фалшивите новини и манипулацията

Ромите са сред най-уязвимите социални обществени групи в България, които са лесно податливи на фалшивите новини и манипулацията. Това показва социологическо проучване на Социална фондация „Инди Рома 97“, чийто екип започва активна работа по този важен обществен проблем, след спечелен проект „С поглед напред“, финансиран от Фонд „Активни граждани“ на Европейското икономическо пространство.
Инициативата се реализира с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия механизъм на ЕИП.
Срокът на изпълнение е до месец май 2023 година, а бюджетът е на стойност 19 321 евро.
Проектът ще се развива в три селски общини в Пловдивска област, без да се ограничава само с тях, с допълнителна насоченост към ромската общност, която е сред най-уязвимите групи за манипулации и фалшиви новини. Цел на проекта е активно противопоставяне и противодействие на дезинформацията и фалшивите новини сред тази етническа общност.

Проектът си поставя за задача да подкрепи активно обществеността, с особен акцент върху ромите, като уязвима група, в борбата за разпознаване на истината в морето от дезинформационни кампании и поръчкова журналистика чрез изграждане на критично мислене и отстояване на собствено мнение, обясни Николай Близнаков, един от експертите на фондацията, които ще работа в тази област.

методи за противодействие на дезинформацията са предвидени провеждането на интерактивни телевизионни форуми в регионалната Пловдивска телевизия „Тракия“, периодични публикации в електронните медии, в страници и групи в социалните медии и мрежи, социални центрове и обществени групи по интереси.
Дезинформациите и манипулациите на общественото мнение днес се превърнаха в истинска пандемия. Все по-трудно стана оформянето на обосновано лично мнение и вземане на отговорни решения, свързани с многобройните презизвикателства като войната в Украйна, ковид пандемията, проблеми на демократичните устои на обществото и нарастващите икономически и екологични проблеми, коментира още тя.
Проектът „С поглед напред“ си поставя задача да подкрепи активно обществеността, с особен акцент върху ромите, като уязвима група, в борбата за разпознаване на истината в морето от дезинформационни кампании и поръчкова журналистика чрез изграждане на критично мислене и отстояване на собствено мнение, обясни Албена Костадинова, председател на управителния съвет на Социална фондация „Инди Рома 97“.

Тя допълни, че в отговор на предизвикателствата, партньорите по проекта ще преследват подобряване на капацитета на екипа и доброволците на фондацията за идентифициране и противодействие на дезинформацията, главно свързани с войната в Украйна и ковид пандемията, с фокус върху ромската общност както и ефективната комуникация и подобряване на работа с целевите групи, включително въвеждане на иновации; стратегическо развитие на организацията.
Сред предвидените методи за противодействие на дезинформацията са интерактивни телевизионни форуми и социални медии, както и създаване, публикуване и разпространение на забавно-информативна брошура за дезинформацията, срещи на живо с целеви групи по региони, с ромски форуми.
За успеха на дейността ни ще може да се съди и по наличието и ефекта от разследванията и изпращаните сигнали до наскоро развитите специализирани форми, като пътеводител на проверка на фактите, както и от установяването на ефективно сътрудничество.

Важен момент ще е и дейността за стратегическото развитие на СФ Инди Рома 97, като основа за подобряване на лидерския капацитет и разширяване на партньорската мрежа. Допълнително дейността по осигуряване публичност и устойчивост ще подобри качеството и достъпа до разширена аудитория, допълни Албена Костадинова.

Проектът ще е концентриран в три селски общини в Област Пловдив – без да се ограничава само с тях – и с допълнителна насоченост към една от най-уязвимите групи за мейдини манипулации и фалшиви новини – ромската общност. Дейностите по проекта ще повишат информираността на гражданите и тяхното критично мислене относно разнопосочните медийни послания.

Партньорската експертиза ще повиши обхвата и устойчивостта на дейността на СФ „Инди-Рома 97“ в отреагирването на предизвикателства, като отношението към войната в Украйна, ковид пандемията, екологични и икономически кризи и правото на гражданите да отстояват демократичните ценности.
Очакваните резултати от проекта са ефективна комуникация и подобряване на работа с целевите групи, включително въвеждане на иновации, както и осигуряване публичност и устойчивост за подобриване на достъпа до разширена аудитория, както и капацитета за борба с дезинформацията и фалшивите новини.