АКТУАЛНОБЪЛГАРИЯОБЩЕСТВОПРОЕКТИ

Представиха нов проект за превенция на ранните бракове и защита от домашно насилие

Нов проект за превенция на ранните бракове и защита от домашно насилие на бе представен от екипа на Социална фондация „Инди-Рома 97.
По време на пресконференция Албена Костадинова – председател на Социална фондация „Инди-Рома 97” обяви, че организацията е финансирана в рамките на Конкурсната процедура за подкрепа на административните и организационни нужди на НПО, работещи за правата на жените и момичетата в България от Българския фонд на Жените
Проектът е с продължителност една година — 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.
Основни стратегически цели по проекта са повишаване капацитета на борда за организационно управление и организационни политики. Част от дейностите му включват проучване опита и добри практики на местни, национални и организации от други страни в управлението и организационно развитие, както и прилагане опита на добри практики и развиване и подобряване на организационна стратегия.
Друга цел на проекта е повишаване на професионалния капацитет на екипа на организацията в изпълнените на политики и програми предвидени в организационната стратегия, както и интерактивен начин за подбор на нови експерти в развитие на общности, в частност политики за жени, застъпничество и лобиране.

По време на изпълнението на проекта ще бъдат изготвени иновативни програми и услуги за подкрепа на жената, програми за превенция на ранните бракове, за превенция и защита от домашно насилие и за подкрепа на млади майки и техните деца в ранна детска.
Ще бъде създаден и Обществен форум на жените от общините Куклен, Перущица, Марица, както и организиране на дамски клуб.
Проектът е финансиран от Български фонд на жените.