АКТУАЛНОАКЦЕНТИВОДЕЩИ НОВИНИПРОЕКТИ

Д-р Христо Грудев и екипът му работят ударно за обновяването на Асеновград и превръщането му в модерен съвременен регион

Експрес НЮЗ продължава да представя накратко постигнатото от община Асеновград и планираното занапред. Измина и втората година от управлението на д-р Христо Грудев, като кмет на община Асеновград, и неговия екип. В тази рубрика поетапно представяме свършеното по строително-монтажни и рехабилитационни дейности по уличната мрежа и спортни обeкти в града и населените места на общината. Всички изпълнени дейности донесоха инвестиции от милиони левове, които се влагат за подобряването на градската среда и живота на жителите на Асеновград, уточниха от Пресцентъра на Общината.
Важен момент по облагородяване на центъра на града бе обновяването на емблематичния за Асеновград „Пешеходен мост“
След като той бе тотално ремонтиран и обновен, около „Пешеходният мост“ веднага след това, започнаха и допълнителните ремонтни дейности по подстъпа, от страната на улица „Съединение“. По моста е извършена цялостна подмяна на настилката. Сменени са и решетките на отводнителните шахти в двата му края. Настилката е направена от павета с посипка, което създава релефна нехлъзгаема повърхност. Пренаредена бе и настилката в пространството между пешеходния светофар и мостовото съоръжение, с цел да се осигури безпрепятствен достъп на хората. По този мост при валежи често се образуваше огромна локва с вода, което допълнително затрудняваше преминаването на пешеходци. А рампата, която бе поставена, не предоставяше необходимото удобство на майки с детски колички и трудно подвижни лица. Идеята е новата настилка на моста и пространството откъм улицата да се запази здрава максимално дълго време. Решение за това е от следващата година при снегопочистване да не се ползва сол. Планирано е да се посипват други смеси, които не взаимодействат с бетона. Няма да се допуска и механичното ръчно почистване. Общинската управа припомня на шофьорите, че зоната е пешеходна и настилката не е предвидена да издържа по-голямо натоварване, поради което следва там да не се паркират автомобили. В случай, че това продължи е планирано да се предприемат мерки за ограничаването му.

УСИЛЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИТЕ
Един от основните приоритети на община Асеновград е извършване на ремонт на уличната мрежа в града и населените места. Общинската управа е наясно, че все още има улици, които се нуждаят от рехабилитация, като стремежът е постепенно и те да бъдат отремонтирани, съобразно възможностите на бюджета.

Ето какво бе направено през последните 12 месеца, в тази връзка. Цялостно бе ремонтирана улица „Отец Паисий“ в Асеновград. В участъка бяха подменени водопроводната и канализационната мрежи. Изгради се напълно ново пътно легло – там, където бе подменен водопроводът – и улицата се асфалтира изцяло. Началото на ремонтирания участък е от кръстовището с улица „Матей Преображенски“, а краят – кръстовището с улица „Борова“. Пътната конструкция е изпълнена с плътен асфалтобетон, порьозен асфалтобетон и трошен камък. Извършено е поставяне на нови бетонови бордюри и нова тротоарна настилка. Съществуващите трайни насаждения са запазени и предпазени като около всяко растение са осигурени площи без настилка, ограничени с градински бордюри. Освен това, се подмениха и съществуващи етернитови водопроводи с обща дължина 480 метра. Захранени са от съществуващият уличен водопровод по няколко връзки с другите пресечни улици. Общият брой на сградните отклонения е 60, с различни диаметри. Стойността на строителните дейности за обекта е в размер на 345 588 лева.

Ремонтирана бе и улица „Клокотница“ – в участъка между улиците „Борислав“ и „Илинден“ в Асеновград. Подменени бяха водопровод и частично – канализация. Съществуващите девет на брой дъждоприемни шахти за отводняване на пътното платно, са сменени с нови. Подменени са сградни и канални отклонения към 34 жилищни имота. Цялостно бе обновена пътната конструкция. Положени са два слоя асфалт на платното и нови бордюри. Подновена е и тротоарната настилка. Стойността на строителните дейности за обекта е в размер на 341 000 лева.

Ремонтирана бе и улица „Стоян Джансъзов“ – в участъка от СУ „Свети Свети Кирил и Методий“ в посока квартал „Долни Воден“, почти до края на квартал „Запад“. Стойността на строителните дейности за обекта е в размер на 409 822 лева.

В момента се реновира междублоковото пространство в квартал 207. Отделената сума за реализиране на проекта е в размер на около 130 000 лева. Цялостното изпълнение ще струва близо 280 000 лева. Разликата в средствата ще бъде отпусната в следващата бюджетна година. Ремонтните дейности там започнаха с изграждането на дъждоприемната канализация, насипните работи и алеите. В следващата бюджетна година ще се продължи с обособяването на тротоарните пространства, зелените площи, засаждане на растителност и монтиране на парковата архитектура.
Междувременно са заложени средства за започналото застрояване на квартал „Баделема II“. Стартиран е строежът на водопровод и канализация на улица „Матей Преображенски“ и ремонтът на улица „Младежка“ (и връзката й с улица „Искра“). „Изграждането на цялата инфраструктура в квартал „Баделема II“ е на стойност около 12 000 000 лева. Община Асеновград няма финансовата възможност да отдели толкова средства за целта. Поради това, постепенно съобразно финансовите възможности, ще се търси и държавно финансиране по проекти“, каза пред медии кметът на града доктор Христо Грудев.

Друг ремонт по уличната мрежа на Асеновград е този, на улица „Поп Матей“. Ремонтиран беше участъкът между улиците „Александър Стамболийски“ и „Захари Стоянов“. Положени са нови бордюри, тротоарни настилки, асфалтобетон.

Рехабилитация се осъществи и на улица „Патриарх Евтимий“ в Асеновград. Там са поставени решетъчни дъждоприемни шахти и е изпълнено преасфалтиране. Стойността на проекта е в размер на 182 000 лева.

СПОРТНИ ОБЕКТИ В С. ТОПОЛОВО
Изгради се напълно нова спортна зала в асеновградското село Тополово. Обектът стана факт, след като при посещението си в Асеновград премиерът на България тогава – Бойко Борисов – се ангажира с изграждането й по молба на волейболния отбор в населеното място, завоювал не една победи от национални и регионални първенства. Ангажимент за изграждането на съоръжението пое и тогавашният министър на младежта и спорта Красен Кралев. Това е единствената по рода си зала, която се намира извън областен или общински център. Проектът се реализира изцяло с държавно финансиране.

Многофункционалната спортна зала вече функционира активно и се ползва за провеждане на тренировки по волейбол и баскетбол, както и като физкултурен салон към ОУ „Отец Паисий“ – Тополово. До момента учебното заведение не разполагаше със затворено пространство, в което да се провеждат часовете по спорт. Финансирането, проектирането, изборът на изпълнител, възлагането и строежът – всичко e на Министерството на младежта и спорта (ММС).

Община Асеновград подпомогна и изграждането на спортна площадка на открито в същото село. Инициатори са местни жители, като много хора се включиха и с доброволен труд. Сумата, която бе събрана от дарители, беше в размер на над 25 000 лева. А община Асеновград отпусна допълнително 4 000 лева. Игрището може да се ползва не само за футбол, но и за тренировки по волейбол. Съоръжението е изградено в двора на ОУ „Отец Паисий“ в Тополово. Същото може да се ползва от всички деца, които до скоро бяха принудени да ходят до основния стадион в селото, разположен от другата страна на главна пътна артерия. Родители се страхуваха да пускат момчетата и момичетата си да тренират там, тъй като пресичането на пътя е доста опасно. След изграждането на спортната зала и на площадката, спортистите вече имат възможността да провеждат пълноценни тренировки ежедневно, без притеснение.

„Имаме изготвени проекти за подобни спортни съоръжение – физкултурни салони – на територията на ОУ „Петко Каравелов“ и ОУ „Ангел Кънчев“ в Асеновград. Но предвид трите избора за парламент и липсата на работещи правителство и Народно събрание най-вероятно са причината за забавяне реализацията на идеите. Сега се надявам, че постепенно нещата ще започнат да се случват“, каза пред медии кметът на Асеновград доктор Христо Грудев. Той допълни, че за общината са отпуснати около 1 330 000 лева за превенция и справяне с последствията от COVID-пандемията. Част от тези пари, с решение на Общински съвет – Асеновград бяха разпределени за рехабилитиране на Спортна зала „Асеновец“. За нея се планира ремонт на покрива, подмяна на дограмата и настилките, полагане на изолация, обособяване на нова фитнес зала и монтиране на съответните съоръжения, както и изграждане на нова плоча, върху която ще бъдат осъществявани тренировки на спортистите.

ИНВЕСТИЦИИТЕ В ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ПО ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ

Въпреки трудните обстоятелства общинската администрация е успяла да привлече близо 90 000 000 лева, които държавата да инвестира в пътната инфраструктура по републикански пътища, разположени на територията на общината. За периода от края на 2020 г. до настоящия момент община Асеновград е договорирала външно финансиране от европейски и национални програми по немалък брой проекти. Предстои обновяване на НЧ „Родолюбие“ в Асеновград. За целта са заложени 3 800 579, 71 лева. Предвижда се цялостен ремонт, като ще се запазят автентичността и старинният вид на сградната конструкция. Съгласно европроекта, ще бъде подменена дограмата, ще се положи вътрешна топлоизолация по външни ограждащи стени, ще се сменят ВиК и електроинсталациите. Предвижда се ремонтиране на съществуващите санитарни възли и изграждане на нови. По проекта се предвижда ремонт и на сценичния интериор – осветление, декори, театрални столове, завеси, озвучителни тела и други.

Междувременно, беше обновена Спортна зала за вдигане на тежести „Иван Веселинов” в Асеновград. Финансиране реализацията на проекта е осигирено от Министерството на младежта и спорта (ММС). Стойността на инвестицията е в размер на 187 514 лева. Ремонтните дейности включваха подмяна на дограма, ремонт на подови настилки, вътрешни стени, фасади и покрив. Монтираха се нови осветителни тела и се направиха и други подобрения на сградата.

Пак чрез финансиране от ММС бе изградена изцяло нова спортна зала в Тополово. Стойността на проекта е в размер на 840 000 лева. Залата е многофункционална и се използва и като физкултурен салон от учениците на ОУ „Отец Паисий“ в селото. Подходяща е за тренировки и състезания по баскетбол, волейбол и други спортове. Изцяло оборудвана е, като към нея са изградени съблекални и санитарни възли.

Други 287 012,88 лева бяха вложени за внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на община Асеновград по проект „Красива България“. Ремонтните дейности включваха подмяна на старата дограма и всички съпътстващи дейности.

Предстои стартиране и на нов европейски проект с наименование „Партньорство за адаптация към климатичните промени“. Финансирането е от Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“. Проектът ще се реализира съвместно с общините Смолян, Свиленград, Крушари и „Плеядес България“, както и Норвежки университет за наука и технологии в Трондхайм. Стойността му за Асеновград е в размер на 137 371 лева. Целта на Програмата е да намали ефекта от замърсяването и други дейности на човека. Предвиждат се за изпълнение, от страна на община Асеновград, внедряване на енергоспестяващи мерки в сградата на общинската болница в града и на Градска библиотека „Паисий Хилендарски”. За целта ще бъде монтирано автономно фотоволтаично захранване, т.е. ще може да се произвежда индивидуално електричество.

Други 617 374 лева са инвестирани и по проект: „Патронажна грижа +“ в община Асеновград” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 г. – 2020 г.”. Чрез него се осигурява подкрепа и се предоставя грижа за възрастни хора и лица с увреждания посредством услуги в домашна среда, във връзка с разпространението на COVID-19. От реализирането на дейностите ще могат да се възползват най-малко 168 лица от определените целевите групи. По Фонд „Социална закрила“ пък се инвестираха 50 000 лева за доставка и монтаж на изцяло нов специализиран асансьор в Дом за пълнолетни лица с физически увреждания (ДПЛФУ) в града. 206 352 лева се влагат по проект “Осигуряване на топъл обяд на територията на община Асеновград“. Целта на реализацията е намаляване броя на живеещите в бедност асеновградчани, чрез подпомагането им с осигуряване на храна. От безплатната услуга се възползват 300 лица. За хората със затруднения в придвижването, се реализират доставки по домовете.

„Не на последно място споменаваме и проектите, реализирани чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), които също са привлечени като инвестиции по населените места на територията на община Асеновград. А именно: изграждане на зона за отдих в Новаково (9999,60 лева); обновяване на централен парк в Тополово (10 000 лева); създаване на кът за отдих в Избеглии (9987,33 лева); изграждане на детска площадка в Конуш (9999,00 лева)“, допълни кметът Христо Грудев.

ПЪТИЩА
Община Асеновград привлече средства за рехабилитация и ремонти на пътища. Както вече стана ясно, инвестираните от държавата пари през последната една година в Асеновградско за изграждане на пътна инфраструктура, са в размер на близо 90 000 000 лева. Със средствата се осъществява ремонтирането на три основни и доста натоварени артерии в региона. Целта е пътуващите по отсечките Асеновград – Садово, Асеновград – Първомай и Асеновград – Кърджали да преминават по трасе, което е безопасно и с европейски вид. Проектите се изпълняват от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). По пътя Асеновград – Кърджали, освен асфалтиране, се подменят бордюри и частично тротоарни настилки. Дължината на целия участък, който ще бъде ремонтиран, е малко над 32,800 км. Отделената от държавата сума е в размер на около 51 500 000 лева.

„Строителството на пътя се съчетава с подмяна на подземната инфраструктура – водопроводни и сградни отклонения. Целта е в селата Червен, Долнослав и Тополово да бъдат подменим водопроводните инсталации, за да се предотврати възникването на аварии след полагането на последния слой асфалт. Към момента е асфалтирано, но пътят все още е в ремонт, почти до Жълт камък. Изграждат се вече и отбивките за Тополово, Леново, Мулдава, Новаково и Искра“, съобщи пред медии кметът на общината доктор Христо Грудев.

Ремонтни дейности се осъществяват и по пътя Асеновград – Садово. Отсечката е с обща дължина малко повече от 14,600 км. и за целта се инвестират над 8 300 000 лева. Участъкът Асеновград – Първомай е предвиден за цялостен ремонт, като за целта са осигурени финансови средства. Започнали са дейности по почистване на канавките.

Поради това, че все още се изпълняват трасетата Асеновград – Садово и Асеновград – Кърджали, ремонтните дейности на пътя за Първомай, по разпореждане на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), ще стартират в момента, в който бъдат завършени тези, по другите два споменати по-горе участъка. В противен случай, ако започне ремонт и на третата отсечка, то тогава ще бъде блокиран достъпът до населените места в съответната посока, а към момента част от нея се ползва именно за осигуряване на обходен маршрут. Участъкът, който ще бъде отремонтиран, е с дължина около 27,600 км. и за него са отделени над 31 300 000 лева. За отсечката се водят разговори между община Асеновград, АПИ и ВиК също да бъде подменена подземната инфрасктруктура, преди да се положи последният слой асфалт.

УЛИЧНА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Подмени се и пътна инфраструктура в няколко населени места. Асфалтира се пътят между селата Врата и Три могили. Инвестицията е на стойност 92 000 лева. „Планинският район постепенно се превръща в притегателна туристическа дестинация. Факт е, че след реновиране на подобни отсечки поетапно предприемачи започват да инвестират в създаване на крайпътни заведения, хотели, къщи за почивка и отдих, а това е сериозна предпоставка районът да се развива и да се откриват нови работни места“, коментира доктор Грудев. Той допълни, че средства са се вложили и в рехабилитацията на улица „Панорама“ в село Нареченски бани. Отделената за целта сума е в размер на 55 000 лева. Преасфалтирана е и улица „Мирчеви ниви“. В село Бачково пък се ремонтираха улиците „Захари Зограф“ и „Петрич“.

За Лясково се отделиха близо 45 000 лева за полагане на трошено-каменна настилка, армиран бетон и бетонови бордюри по отсечка с дължина 185 метра. В Нови извор се извърши основен ремонт на улица „14–та“, а именно: баластриране, асфалтиране и поставяне на нови бордюри – всичко на стойност 30 000 лева. Други 114 000 лева бяха вложени в изграждане на подпорна стена. В село Избеглии се осъществи основен ремонт на улица „Н. Вапцаров“ – баластриране, асфалтиране, и поставяне на нови бордюри, на обща стойност близо 60 000 лева. В Патриарх Евтимий пък се извърши ремонт на улица “Съгласие“, за сумата от 61 000 лева. В село Конуш за улица „Плиска“ се инвестираха 32 000 лева.

Изпълнен бе и основен ремонт на улица „Стадиона“ – баластриране, асфалтиране и поставяне на нови бордюри, за сумата от около 34 000 лева. В Долнослав бе осъществен основен ремонт на улица „Отец Паисий“ – подмяна на водопровод, нови тротоарни настилки, бордюри, асфалтиране – за 103 000 лева. В село Боянци беше асфалтирана улица „Речна“, като отделените за целта средства са в размер на 64 000 лева. В Тополово бяха направени асфалтиране и полагане на нови бордюри и тротоари на стойност 56 000 лева на улица „Александър Стамболийски“. В село Мулдава за 33 000 лева бяха асфалтирани улиците „Еделвайс“ и „Арда“.